Vandværket foretager afregning ved ejerskifte

Ved ejerskifte foretager vandværket refusionsopgørelse med ejer. Til brug for refusionsopgørelsen skal vandmåleren aflæses på overtagelsesdagen. Aflæsningen indsendes til vandværket. Til brug for refusionsopgørelse skal vandværket derudover bruge : – Sælgers nye adresse – Hvis den nye ejer ikke bor på installatinonsadressen, skal vandværket også have nye ejers adresse. Hvis du vil indberette elektronisk, skal du klikke her på dette link.