Nyheder

15032021

Regnskabet er ikke godkendt på generalforsamlingen endnu,

men der indkaldes til generalforsamling for 2020, når forsamlingsforbuddet giver mulighed for det.

 

12102020

Vi beklager, men reparationen gør at vi desværre må forlænge leverancen fra Haslev til 19102020,

 

25092020

Kære forbrugere

Vi har for tiden nogle udfordringer på vandværket, derfor modtager vi vand fra Haslev og Dalby-Rode Vandværker. Dette har givet nogle problemer med at holde det normale tryk, hos nogle af vores forbrugere. Desværre vil problemerne ikke være løst så hurtigt som ventet, hvorfor vi håber på jeres forståelse, og kun bruger det mest nødvendige vand. Vi forventer, at kunne levere vand fra egne boringer senest den 9. oktober 2020.

Venlig hilsen

Rønnede Vandværk

 

23092020

Til alle forbrugere for Rønnede Vandværk.

Vi har i øjeblikket forsyningsproblemer og beder derfor alle spare på vandet, der arbejdes på højtryk for at komme tilbage så vi selv er forsynende, i mellemtiden er det Haslev vandværk og Dalby Rode vandværk der leverer  vandet.

Trykket er ikke det samme så i spidsbelastninger er der meget mindre tryk på.

Vi beklager og kan desværre ikke sige noget om varigheden.

Med venlig hilsen

Rønnede Vandværk

 

07072020

RØNNEDE VANDVÆRK
GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling
tirsdag den 4. august 2020 kl. 19.30
i Kongsted Forsamlingshus.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning for det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Budget for det, de kommende år fremlægges.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.
Bestyrelsen opfordre til at man møder op og støtter sit lokale
vandværk.
Tilmelding er dog nødvendig af hensyn til restriktioner omkring
Covid 19.
Tilmelding på tlf. 28444212 ell. email hidden; JavaScript is required
Vandværket vil være vært ved en øl eller vand og en kop kaffe
samt et par snitter.
Bestyrelsen

 

 

 

 

 

 1. februar 2020

 

 

GENERALFORSAMLING.

 

Mandag den 16. marts 2020 kl 19,30 i Kongsted Forsamlingshus.

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. VALG AF STEMMETÆLLER.

 

 1. VALG AF DIRIGENT.

 

 1. BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR.

 

 1. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.

 

 1. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

 

 1. BUDGET FOR DET, DE KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES.

 

 1. VALG TIL BESTYRELSE:

 

 1. PÅ VALG ER:     Knud Olsgaard                                                            

                                   Vagn Hansen

                                                       

 1. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT:

 

     PÅ VALG ER:     John Daugbjerg Jensen

 

 1. A. VALG AF REVISORER:

 

    PÅ VALG ER:     Dan Hansen

 

 1. VALG AF REVISORSUPPLEANT:

 

    PÅ VALG ER:     Allan Colding

 

 

 

 1. EVENTUELT.

 

 

 

generalforsamling 2019

RØNNEDE VANDVÆRK GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 i Kongsted Forsamlingshus.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning for det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.(skal være formanden i hænde inden den 1. feb. 2019)
6. Budget for det, de kommende år fremlægges.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Til Punkt 5.
Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen stiller forslag om, at der ikke annonceres om sidste frist for indkomne forslag, men kun annonceres for indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Regnskabet vil kunne ses fra medio uge 8 2019 på hjemmesiden.