Nyheder

 

 1. februar 2020

 

 

GENERALFORSAMLING.

 

Mandag den 16. marts 2020 kl 19,30 i Kongsted Forsamlingshus.

 

 

DAGSORDEN:

 

 1. VALG AF STEMMETÆLLER.

 

 1. VALG AF DIRIGENT.

 

 1. BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR.

 

 1. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.

 

 1. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

 

 1. BUDGET FOR DET, DE KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES.

 

 1. VALG TIL BESTYRELSE:

 

 1. PÅ VALG ER:     Knud Olsgaard                                                            

                                   Vagn Hansen

                                                       

 1. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT:

 

     PÅ VALG ER:     John Daugbjerg Jensen

 

 1. A. VALG AF REVISORER:

 

    PÅ VALG ER:     Dan Hansen

 

 1. VALG AF REVISORSUPPLEANT:

 

    PÅ VALG ER:     Allan Colding

 

 

 

 1. EVENTUELT.

 

 

 

generalforsamling 2019

RØNNEDE VANDVÆRK GENERALFORSAMLING

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.30 i Kongsted Forsamlingshus.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af stemmetæller.
2. Valg af dirigent.
3. Beretning for det forløbne år.
4. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.(skal være formanden i hænde inden den 1. feb. 2019)
6. Budget for det, de kommende år fremlægges.
7. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
8. Valg af revisor og suppleant.
9. Eventuelt.

Til Punkt 5.
Behandling af indkomne forslag.

Bestyrelsen stiller forslag om, at der ikke annonceres om sidste frist for indkomne forslag, men kun annonceres for indkaldelse til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

Regnskabet vil kunne ses fra medio uge 8 2019 på hjemmesiden.