Historie

Rønnede Vandværks historie.
Der blev afholdt stiftende generalforsamling i Rønnede Vandværk den 21. jan. 1950, af erhvervsdrivende i Rønnede by for at kunne få og levere vand af god kvalitet. Man købte derfor en grund af gårdejer Aars, på Gl. Næstvedvej for en pris på kr. 500,00 som blev godkendt af den valgte bestyrelsen på et møde den 21. juni 1950.
Man gik derefter i gang med at tegne andelsbeviser og søge lån til bygning af vandværket. Der blev søgt lån i Sjællandske Bondestands Sparekasse på kr. 60.000 med en løbetid på 33 år, på dette tidspunkt var der ca. 30 andelshaverer, men allerede i oktober måned ansøgte yderlige 12 husstande om optagelse i vandværket.
I august måned begyndte byggeriet af vandværket og i løbet af foråret 1951 var vandværket i drift, og den 5. april 1952 holdt Rønnede Vandværk sin første generalforsamling som fiks og færdigt vandværk.
Vandværket er gennem årene forbedret og udbygget, i 1986 blev det udvidet til dobbelt kapacitet, på grund af de udstykninger som var sket op gennem tresserne og halvfjerdserne, samt planer om udbygning af industriområderne i Rønnede. Der blev etableret en ny renvandstank på 330 m3 og den blev ringforbundet med den eksisterende renvandstank på100 m3 så vi i dag har en reserve af rent vand til ca. 24 timers udpumpning.
I 1951 havde vandværket èn boring ved siden af vandværksbygningen men på grund af større forbrug og flere andelshaverer, blev der i 1971, 1972 og 1974 etableret 3 boringer syd for Ny Næstvedvej og i 1977 èn på Boldbanen. Vandværket har i dag 1000 andelshaverer og forsyner Rønnede By, Borup, Vester Egede, Olstrup og Ulse med vand, der er nedlagt 42.290 km hovedledninger, 12.279 km stikledninger, 407 m jordledninger og 817 m råvandledning.
Vandværket kan i dag udpumpe 80 m3 i timen, men vores normale forbrug ligger på 420 m3 i døgnet.
I 1998 blev vandværket automatiseret således at alt styres og registreres af en Pc’er på værket, men kan også styres af en bærbar Pc’er som den der har opsyn med vandværket har med hjem.
Vandværkets analyseprøvet kan ses på Geus / Jupiter ved at aktivere dette link:
http://data.geus.dk/JupiterWWW/anlaeg.jsp?anlaegid=56195