Bestyrelse

Formand

Formand

Bøgevej 5

4683 Rønnede
Mobil: 40 44 44 92

Næstformand

Næstformand

Skoverupvej 10

4683 Rønnede
Tlf.: 23 67 77 00

Kasserer

Kasserer

Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsesmedlem

Duevej 12

4683 Rønnede

Vandværkspasser

Vandværkspasser

 

Bestyrelsessuppleant:
Michael Rosenberg Gotthard

Revisor:
Dan Hansen

Revisorsuppleant:
Preben Grønlund Johansen

forretningsorden-for-bestyrelsen-26-01-12