Arkiv

Arkiv over ældre information kommer her på denne side.


10-02-2023 – Generalforsamling

Den årlige generalforsamling afholdes i Kongsted Forsamlingshus, torsdag den 23. marts 2023 kl. 19.00
Se regnskab under bjælken – Vandværket – årsregnskab.


23062022 kl.2215:  Vi har desværre INGEN vandtryk, vi knokler på sagen.


På grund af udskiftning af hoved ventil på Vordingborgvej og Birkegårdsvej vil der være lukket for vandet den 8. feb. 2018 fra kl. 09.00 til kl. 13.00 på følgende strækninger,

Vordingborgvej, Birkegårdsvej, Olstrup området, Ulse by og Nielstrup by

Med Venlig hilsen

Bestyrelsen

02022018


Brandhanen er nu fjernet og det har desværre vist sig at det store vandforbrug IKKE var der.

Vi leder videre og giver besked her på hjemmesiden når der er nyt.

22012018


Der lukkes for vandet.

Mandag d.22-1-2018 lukkes der for vandet i området Skov Torupvej og Faxevej.

Det sker i tidsrummet fra kl.8.00 til. ca.13.00.

Der vil blive åbnet for vandet igen så hurtigt som muligt.

21012018


Vigtig info.

 

Der er åbenbart en utæthed i ledningsnettet og alle bedes checke deres vandforbrug idet vi pumper 100 m3 (100.000 liter) vand mere ud i døgnet end normalt.

Vi leder videre

 


Faxe Forsyning har udsendt en gul folder med posten,

Rønnede Vandværk indsender IKKE data til Faxe Forsyning, det er derfor vigtigt at du selv indsender målerstand for din egen vandmåler som beskrevet fra Faxe Forsyning .

 

Der aflæses i uge 1.2018 vandmålere til Rønnede Vandværks egen afregning som sædvanligt.

 

 

VIGTIGT.

Siden 2013, hvor Rønnede Vandværk gik over til vandmåler med fjernaflæsning, har Faxe Forsyning A/S betalt for de udgifter vandværket haft for indberetning af de målerdata vi har udarbejdet for Faxe Forsyning A/S til afregning af vandledningsafgiften.

 

Denne aftale har Faxe Forsyning A/S ikke ønsket reguleret i forhold til de udgifter vandværket har haft.

 

Aftalen er derfor opsagt af Rønnede Vandværk med virkning fra 31. dec. 2017.

 

Som andelshaver i Rønnede Vandværk, vil du derfor få aflæst din måler som sædvanligt, og afregningen foregår automatisk.

 

Til afregning af afgifter til Faxe Forsyning har vi på nuværende tidspunkt ikke information om hvordan de vil gøre dette.

 

Rønnede Vandværk beklager at det er nået dertil.

 

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.

 

Læs evt. Faxe Bugten uge 42.

 

Der er på boringerne taget prøver der analyseres for : Chloridazon + -desphenyl + -methyl-desphenyl, der er IKKE fundet målbart  på disse.

Prøverne kan ses på siden under information, vandkvalitet.