Generalforsamling

Mandag den 16. marts 2020 kl 19,30 i Kongsted Forsamlingshus.

DAGSORDEN:

1. VALG AF STEMMETÆLLER.

2. VALG AF DIRIGENT.

3. BERETNING FOR DET FORLØBNE ÅR.

4. DET REVIDEREDE REGNSKAB FORELÆGGES TIL GODKENDELSE.

5. BEHANDLING AF INDKOMNE FORSLAG.

6. BUDGET FOR DET, DE KOMMENDE ÅR FREMLÆGGES.

7. VALG TIL BESTYRELSE:

A. PÅ VALG ER: Knud Olsgaard
Vagn Hansen

B. VALG AF BESTYRELSESSUPPLEANT:

PÅ VALG ER: John Daugbjerg Jensen

8. A. VALG AF REVISORER:

PÅ VALG ER: Dan Hansen

B. VALG AF REVISORSUPPLEANT:

PÅ VALG ER: Allan Colding

9. EVENTUELT.